Welkom op de Urgentiewijzer van de gemeente Den Haag

Vul deze urgentiewijzer in om te onderzoeken of u kans maakt op een urgentieverklaring. Daarna kunt u een afspraak maken voor een telefonisch kansadviesgesprek, als u dat wilt. Dit gesprek is niet verplicht en het is gratis. Dit helpt u om beter te zien of u voldoet aan de voorwaarden voor een urgentieverklaring en hoe u die het beste kunt aanvragen. Zo hoeft u niet onnodig kosten te maken en moeite te doen.  

Wat moet u doen? 
Vul de vragen uit de urgentiewijzer stap voor stap en eerlijk in. Aan het einde krijgt u een advies. U kunt het advies opvolgen, of een kansadviesgesprek aanvragen.  

Kansadviesgesprek aanvragen:  
Vul het aanmeldformulier in. Daarbij maakt u ook een wachtwoord aan. U krijgt een e-mail met een link om binnen 24 uur te activeren. 
Log in met uw e-mailadres en wachtwoord. Stuur dan een e-mail naar de gemeente Den Haag. De gemeente neemt binnen 2 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. 
Na het telefonische kansadviesgesprek heeft u twee mogelijkheden: u dient een aanvraag in of u doet niets.  

Aanvraag urgentieverklaring indienen:
Log in met uw e-mailadres en wachtwoord. Uploadt uw gegevens en betaal de kosten. Het aanvragen van een urgentieverklaring kost € 88,50 (2024). Dat bedrag betaalt u ook als de uitkomst is dat u geen urgentie krijgt.  

Bijzondere bijstand voor de kosten
Heeft u een laag inkomen en geen andere mogelijkheden om de legeskosten voor de aanvraag urgentieverklaring te betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bekijk op deze pagina in welke gevallen dat wel of niet kan. 

Papieren nodig voor een urgentieaanvraag
Stuur bij uw aanvraag alle papieren mee waarmee u uw woonprobleem kunt laten zien. Als er noodzakelijke papieren ontbreken, kunnen wij uw aanvraag (nog) niet in behandeling nemen. De behandeltermijn wordt dan stopgezet (artikel 4:13 van de Awb). Dit betekent dat het langer duurt voordat wij een beslissing nemen over uw aanvraag. 

Wij adviseren u om in ieder geval onderstaande papieren te verzamelen voordat u uw aanvraag invult:

  1. Inkomensgegevens: de laatste drie loon- of uitkeringsspecificaties. Bij ondernemerschap, een kopie van de balans of een kopie van een accountsverklaring.
  2. Een brief waarin u uitlegt wat uw probleem is en wat u heeft gedaan om dit op te lossen.
  3. Papieren die duidelijk maken wat de probleemsituatie is en wat die te maken heeft met uw woning.
  4. Als u een woning huurt: kopie van het huurcontract.
  5. Als u een koopwoning heeft: een verkoopovereenkomst; of een intentieverklaring dat de woning wordt verkocht. Een intentieverklaring is een verklaring waarin staat dat u van plan bent uw woning te verkopen. 
  6. Als er minderjarige kinderen bij u wonen: een uittreksel uit het gezagsregister (van de Rechtbank) of een door beide ouders ondertekend ouderschapsplan.
  7. Bij echtscheiding: Een kopie van een ouderschapsplan (getekend door beide ouders) of een gerechtelijke uitspraak, waaruit blijkt dat u het gezag heeft over uw minderjarige kind(eren). Hierin moet ook staan dat de verblijfplaats bij u is vastgesteld. 
  8. Bij huurschuld: bewijs van betalingsregelingen voor de huurschuld.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen nog aanvullende papieren en of informatie nodig zijn. Dit overzicht krijgt u aan het einde van de urgentiewijzer. De nodige papieren kunt u later tijdens de aanvraag uploaden. 

Meer informatie
Meer informatie over de voorwaarden voor een urgentieverklaring vindt u hier op de website van de gemeente Den Haag.

Contact
Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen van de urgentieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn 's ochtends tussen 09:00 en 10:00 uur bereikbaar op (070) 353 4037.

Urgentiewijzer invullen
Wilt u na het lezen van deze informatie de urgentiewijzer invullen en een urgentieverklaring aanvragen? Klik dan hieronder op de knop ‘Verder’. Als u al een lopende aanvraag heeft, kunt u daar rechtsboven op inloggen.