Urgentiewijzer Gemeente Den Haag

Wie kan de voorrangsverklaring hier aanvragen?

U moet minimaal één jaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Haag. Als u in een andere gemeente dan Den Haag staat ingeschreven, moet u daar een urgentie aanvragen. U moet minimaal 18 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfstitel. 

Hoe werkt deze urgentiewijzer?

Met deze urgentiewijzer kunt u zelf zien of u in aanmerking komt voor een voorrangsverklaring bij het vinden van een passende woning. Als u de wijzer juist invult, krijgt u advies of u in uw situatie kans maakt om een voorrangsverklaring te krijgen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze urgentiewijzer. 

Als het advies negatief is en u negeert dit, is de kans zeer groot dat uw aanvraag wordt afgewezen.

Welke documenten moet u toevoegen?

Voeg altijd recente inkomensgegevens toe (meest recente salaris- of uitkeringsspecificatie of accountantsverklaring) van u en uw partner.

Bent u alleenstaand ouder met minderjarige kinderen dan voegt u een rechtsgeldig document toe waaruit blijkt dat u de voogdij/het gezag heeft over één of meer minderjarige kinderen. Hierin moet ook staan wat hun verblijfplaats is. Zoals een beschikking van de rechtbank.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie vertelt de urgentiewijzer wat u moet toevoegen. Bijvoorbeeld een huurcontract bij een huurwoning of een koopcontract bij een koopwoning.

Kosten

Let op: Bij de aanvraag voor een voorrangsverklaring moet u vooraf € 77,45 aan leges betalen. U krijgt dit geld niet terug, ook niet als uw aanvraag wordt afgewezen of buiten behandeling wordt gesteld.

Wat moet u doen?

U moet alle vragen eerlijk beantwoorden en de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag bijvoegen. Degene die uw aanvraag behandelt, zal al uw verklaringen op inhoud controleren. Wij adviseren u daarom om deze urgentiewijzer naar waarheid in te vullen.

Waar is de voorrangsverklaring geldig?

Deze voorrangsverklaring geldt voor de gemeente Den Haag en woningmarktregio Haaglanden. Het woningaanbod vindt u op www.woonnet-haaglanden.nl

Wanneer is het aanvragen van een voorrangsverklaring niet mogelijk?

1. Als u dakloos dreigt te worden.

Als u dakloos dreigt te worden, zijn er in Den Haag een aantal organisaties voor noodopvang waar u terecht kunt voor hulp:

Als u niet in een van deze noodopvanglocaties zit, kunt u geen urgentie aanvragen. Als u dakloos dreigt te worden buiten uw schuld, kunt u wel hulp vragen bij een van deze organisaties.

2. Als u uw sociale woonprobleem op een andere manier kunt oplossen.

Als u een aanvraag voor een voorrangsverklaring doet, moet u eerst alle mogelijke juridische stappen al hebben genomen.
Bijvoorbeeld:

  • Als uw verhuurder uw huur op wil zeggen, moet u eerst een beroep doen op huurbescherming. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met het juridisch loket.
  • Bij achterstallig onderhoud moet u dit schriftelijk melden bij uw verhuurder en vragen om een oplossing. Als de verhuurder het probleem niet oplost, meldt u dit bij de gemeente.

Als u geen gebruik heeft gemaakt van de beschikbare juridische mogelijkheden, kunt u geen urgentie aanvragen.

Herstructurering, sloop of renovatie van uw woning

Als uw woning gesloopt of opgeknapt gaat worden, komt u mogelijk voor een urgentie in aanmerking. Dit gaat niet via deze urgentiewijzer. U kunt hiervoor contact opnemen met de woningcorporatie van wie u de woning huurt. 


Wilt u na het lezen van deze informatie een voorrangsverklaring aanvragen?