Urgentiewijzer Gemeente Den Haag

Alleen bij hoge uitzondering kunt u urgentie krijgen voor een sociale huurwoning. Daarvoor heeft u een urgentieverklaring nodig van de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Op deze pagina leest u meer over voor wie urgentie bedoeld is, welke voorwaarden gelden en hoe de urgentiewijzer werkt. Via de urgentiewijzer kunt u een aanvraag voor een urgentieverklaring invullen. Het is belangrijk dat u eerst alles goed doorleest.

 

Wie kan de urgentieverklaring hier aanvragen?

Urgentie is alleen bedoeld voor mensen die door een levensontwrichtende woonsituatie, buiten hun schuld, dringend een passende woning nodig hebben, er alles aan gedaan hebben om het huisvestingsprobleem op te lossen en zelf niet de mogelijkheid hebben een woning binnen redelijke termijn te vinden.

Bijvoorbeeld:

 • als u (of een van uw gezinsleden) een chronische medische aandoening heeft. Het moet dan zo zijn dat uw woning ervoor zorgt dat uw medische situatie verder verslechtert. Of dat u niet meer zelfstandig kunt functioneren.
 • als u door zeer ernstige sociale omstandigheden niet meer in uw woning kunt blijven.

Het gaat er bovendien om dat de (woon)problemen die er zijn, alleen opgelost kunnen worden door een andere woning. Te klein wonen door gezinsuitbreiding of relatiebeëindiging ziet de gemeente niet als een noodsituatie.

Een urgentieverklaring is alleen geldig voor een aantal woningtypen en wooncomplexen. U krijgt niet op alle woningen voorrang. Als u urgentie krijgt, krijgt u een zoekprofiel op Woonnet Haaglanden. Het zoekprofiel geeft aan welke woonruimte voor u passend wordt geacht. Hierin staat bijvoorbeeld het aantal kamers en het woningtype. Ook krijgt u alleen voorrang op de meest eenvoudige woningtypen die noodzakelijk zijn voor het oplossen van uw huisvestingsprobleem. Daarnaast kan het zijn dat bij sommige wooncomplexen de urgentieverklaring geen voorrangspositie oplevert.

Bekijk dit filmpje voor uitleg over de urgentieverklaring in Den Haag.

 

Voorwaarden

Naast een noodsituatie zijn er nog aanvullende eisen voor een urgentieverklaring. De belangrijkste staan hieronder.

 • U moet minimaal 18 jaar oud zijn en de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfstitel. 
 • De noodsituatie is niet door uzelf ontstaan.
 • U moet minimaal twee jaar aaneengesloten ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Den Haag. Als u in een andere gemeente dan Den Haag staat ingeschreven, moet u daar een urgentie aanvragen.
 • Voor een eenpersoonshuishouden geldt dat uw inkomen minder moet zijn dan € 47.699,- (prijspeil 2024).
 • Voor meerpersoonshuishoudens geldt dat uw inkomen minder moet zijn dan dan € 52.671,- (prijspeil 2024).
 • U kunt aantonen dat u een regeling heeft getroffen indien sprake is van schulden.
 • U woont in een zelfstandige woning (woning met eigen toegang, eigen huisnummer en eigen voorzieningen zoals keuken, badkamer en toilet).
 • U kunt aantonen dat u geen passende woning heeft gevonden, ondanks het feit dat u 3 maanden op woningen heeft gereageerd via de website van Woonnet Haaglanden.
 • U heeft geen passende woning geweigerd.
 • U heeft voor uw situatie alle mogelijke juridische stappen genomen. Bijvoorbeeld: De verhuurder wil uw huur opzeggen. U moet dan eerst een beroep doen op huurbescherming. Voor informatie kunt u contact opnemen met het juridisch loket.

Bij achterstallig onderhoud moet u dit schriftelijk melden bij uw verhuurder en vragen om een oplossing. Als de verhuurder het probleem niet oplost, meldt u dit bij de gemeente.

Bij burenoverlast moet u dit melden. Huurt u van een corporatie? Dan kunt u woonoverlast rechtstreeks bij de corporatie melden. Zij handelt de woonoverlast zelf af. Bent u woningeigenaar of huurt u van een particulier? Dan kunt u de woonoverlast melden via Den Haag - Woonoverlast melden.

 

U krijgt in ieder geval géén urgentieverklaring:

 • Als er geen sprake is van een noodsituatie.
 • Als de noodsituatie door uzelf is ontstaan.
 • Als de noodsituatie ook opgelost kan worden zonder dat u verhuist naar een andere woning.
 • Als u onvoldoende inkomen heeft voor uw levensonderhoud en zelfstandige woonruimte.
 • Als u of een lid van uw huishouden al eerder een urgentieverklaring heeft gehad en deze korter dan 2 jaar geleden is vervallen of ingetrokken.
 • Als u naar verwachting binnen 3 maanden ook zonder een urgentieverklaring een woning kunt vinden door te reageren op het woningaanbod op Woonnet Haaglanden.
 • Als u uw relatie beëindigt.
 • Bij burenoverlast.
 • Bij achterstallig onderhoud van uw woning of bij vocht, tocht en schimmelproblemen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Lees dan verder.  

  

Hoe werkt deze urgentiewijzer?

Met deze urgentiewijzer kunt u zelf zien of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring bij het vinden van een passende woning. Dat doet u door de vragen naar waarheid in te vullen. Daarna krijgt u advies of u in uw situatie kans maakt om een urgentieverklaring te krijgen. U kunt geen rechten ontlenen aan deze urgentiewijzer. 

Bij een positief advies wordt u vervolgens gevraagd uw e-mailadres in te vullen. Het systeem controleert zo of u verder kunt gaan met de aanvraagprocedure. Daarna vult u uw persoonlijke gegevens in en voegt u de gevraagde formulieren toe. Na betaling van de legeskosten, wordt uw aanvraag verstuurd.

Als het advies negatief is en u negeert dit, is de kans zeer groot dat uw aanvraag wordt afgewezen.

 

Welke documenten moet u toevoegen?

Voeg altijd recente inkomensgegevens toe (van de laatste drie maanden salaris- of uitkeringsspecificatie of accountantsverklaring) van u en uw partner.

Bent u alleenstaand ouder met minderjarige kinderen dan voegt u een rechtsgeldig document toe waaruit blijkt dat u de voogdij/het gezag heeft over één of meer minderjarige kinderen. Hierin moet ook staan wat hun verblijfplaats is. Bijvoorbeeld een beschikking van de rechtbank.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie vertelt de urgentiewijzer wat u moet toevoegen. Bijvoorbeeld een huurcontract bij een huurwoning of een koopcontract bij een koopwoning.

Zonder de juiste documenten wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

 

Kosten

U betaalt €88,50 (prijspeil 2023) voor uw urgentieverklaring. U moet dit bedrag ook betalen als u de urgentieverklaring niet krijgt, of als deze buiten behandeling wordt gesteld.

 

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en geen andere mogelijkheden om de legeskosten voor de aanvraag urgentieverklaring te betalen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand krijgen. Bekijk op deze pagina in welke gevallen dat wel of niet kan.

 

Wat moet u doen?

U moet alle vragen eerlijk beantwoorden en de gegevens die nodig zijn voor de aanvraag bijvoegen. Degene die uw aanvraag behandelt, zal al uw verklaringen op inhoud controleren. Wij adviseren u daarom om deze urgentiewijzer naar waarheid in te vullen.

 

Waar is de urgentieverklaring geldig?

Deze urgentieverklaring geldt voor de gemeente Den Haag en woningmarktregio Haaglanden. Het woningaanbod vindt u op www.woonnet-haaglanden.nl

Heeft u een urgentieverklaring? Dan geldt een aantal regels. De belangrijkste zijn:

 • Als u urgentie krijgt, krijgt u een zoekprofiel op Woonnet Haaglanden. U krijgt niet op alle woningen voorrang.
 • U moet zelf reageren op woningen die passen binnen uw zoekprofiel. Ook als deze woningen staan in andere gemeenten van de regio Haaglanden.
 • Bij loting van woningen krijgt u geen voorrang.
 • Uw urgentieverklaring is 3 maanden geldig. Lukt het u niet binnen de geldigheidsduur van uw urgentieverklaring een passende woning te vinden? Dan kunt u binnen 2 weken na afloop van uw urgentieverklaring een aanvraag indienen voor een eenmalig woningaanbod. Als u dat aanbod weigert, vervalt uw urgentie. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor een urgentieverklaring.
 • Als u binnen 3 maanden geen woning vindt omdat u niet reageert op woningen die passen binnen uw zoekprofiel, dan vervalt uw urgentie. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor een urgentieverklaring.

 

Wanneer is het aanvragen van een urgentieverklaring niet mogelijk?

 1. Dakloos

Als u dakloos dreigt te worden, dan kunt u in principe geen urgentie krijgen in Den Haag. Er zijn in Den Haag een aantal organisaties voor noodopvang waar u terecht kunt voor hulp:

Als u niet in een van deze noodopvanglocaties zit, kunt u geen urgentie aanvragen. Als u dakloos dreigt te worden buiten uw schuld, kunt u wel hulp vragen bij een van deze organisaties.

 1. Herstructurering, sloop of renovatie van uw woning

Als uw woning gesloopt of opgeknapt gaat worden, komt u mogelijk voor een urgentie in aanmerking. Dit gaat niet via deze urgentiewijzer. U kunt hiervoor contact opnemen met de woningcorporatie van wie u de woning huurt. 


Contact

Heeft u vragen of hulp nodig bij het aanvragen van de urgentieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zijn 's ochtends tussen 09:00 en 10:00 uur bereikbaar op (070) 353 4037.

 

Urgentiewijzer invullen
Wilt u na het lezen van deze informatie de urgentiewijzer invullen en een urgentieverklaring aanvragen? Klik dan hieronder op de knop ‘Verder’. Als u al een lopende aanvraag heeft, kunt u daar rechtsboven op inloggen.